Ds. J.T. Doornenbal - Openbaring 15:2-3a

Spreker: Ds. J.T. Doornenbal
Tekst: Openbaring 15:2-3a (weergeven)
2En ik zag als een glazen zee, met vuur gemengd; en die de overwinning hadden van het beest, en van zijn beeld, en van zijn merkteken, en van het getal zijns naams, welke stonden aan de glazen zee, hebbende de citers Gods;
3En zij zongen het gezang van Mozes, den dienstknecht Gods, en het gezang des Lams, zeggende: Groot en wonderlijk zijn Uw werken, Heere, Gij almachtige God, rechtvaardig en waarachtig zijn Uw wegen, Gij Koning der heiligen!
Thema: Geen
Datum: onbekend
Plaats: NHK
Serie: Geen
Gelegenheid: Geen
†††††De mediaplayer kan niet geladen worden. Klik hier om het bestand te downloaden.