Sprekers (56)

◊ Wis filters
Spreker Thema Toevoegdatum
Ds. A. Beens Waarom nog de wet? 27-08-2008
Ds. R. van Kooten De Heilige Oorlog - deel 1 27-08-2008
Prof. dr. W.J. Ouweneel Helpt bidden echt? 28-08-2008
Ds. H. Polinder De betekenis van de prediking van McCheyne voor toen en nu 28-08-2008
Ds. H. Polinder Geloof en gevoel 30-08-2008
Prof. dr. H.G.L. Peels Geweld in de Bijbel - deel 1 30-08-2008
Prof. dr. H.G.L. Peels Geweld in de Bijbel - deel 2 30-08-2008
Prof. dr. H.G.L. Peels Geweld in de Bijbel - deel 3 30-08-2008
Ds. W. van Vlastuin De Orde des Heils - deel 1: Roeping 31-08-2008
Dr. C.A. van der Sluijs Reformatorische en/of Evangelische prediking 02-09-2008
Ds. J. Westerink Getuigen 02-09-2008
Ds. W. van Vlastuin Het huwelijk, een heilige orde 02-09-2008
Ds. R. van Kooten De Heilige Oorlog - deel 2 03-09-2008
Ds. R. van Kooten De Heilige Oorlog - deel 3 03-09-2008
Ds. R. van Kooten De Heilige Oorlog - deel 4 03-09-2008
Ds. M. Golverdingen Het geweten en gewetensvorming 03-09-2008
Ds. W. Silfhout Geroepen tot navolging 03-09-2008
Ds. K. Visser Hoe kom ik tot Christus? 03-09-2008
Ds. C. Harinck De ambten van Christus 03-09-2008
Ds. P. de Vries De navolging van Christus in het dagelijks leven 03-09-2008
Ds. M.M. van Campen Christus is alles 03-09-2008
Ds. P. den Butter Christus in de offerdienst van het Oude Testament 03-09-2008
Ds. P.C. Hoek Leven in de schaduw van de dood 05-09-2008
Drs. I.A. Kole De godsdienstige opvoeding 05-09-2008
Ds. C.G. Vreugdenhil De vrucht van de Geest 05-09-2008
Ds. H. Visser Door het geloof wedergeboren 05-09-2008
Ds. J. Brons De strijd en de betekenis van de Marrowmen 05-09-2008
Prof. dr. A. de Reuver Verborgen omgang 05-09-2008
Ds. M.A. Kempeneers Waar is ons kind? 06-09-2008
Prof. dr. A. Baars Het pastoraat bij Calvijn 06-09-2008
Ds. R. van Kooten De Heilige Oorlog - deel 5 06-09-2008
Ds. R. van Kooten De Heilige Oorlog - deel 6 06-09-2008
Ds. H. van den Belt Meer kennis van Christus door de sacramenten 06-09-2008
Ds. P.D.J. Buijs De vreze des Heeren 06-09-2008
Ds. W. van Vlastuin Kerkhistorische lezing - Samuel Rutherford 06-09-2008
Ds. A. van der Zwan De Marrowmen 06-09-2008
Ds. A. van der Zwan Kerkhistorische lezing - Robert Trail 06-09-2008
Ds. D.J. Budding Schijn of zijn 09-09-2008
Ds. J.M.J. Kieviet De vreemde vrijspraak 09-09-2008
Ds. J.M.J. Kieviet Het zien op Jezus (lezing) 09-09-2008
Ds. J.M.J. Kieviet Het zien op Jezus (vragenbeantwoording) 09-09-2008
Prof. dr. W.J. Maris Vroomheid in het licht van de Nadere Reformatie 09-09-2008
Ds. P. Vermeer Kerkhistorische lezing - Bernard van Clairvaux, theoloog van het hart 09-09-2008
Prof. dr. J. Hoek Kerkhistorische lezing - Johannes Calvijn over zonde en genade 09-09-2008
Ds. Joz.A. de Koeijer Martyn Lloyd-Jones - Drijver of gedrevene? 09-09-2008
Ds. C.P. de Boer Geloof en toerekening 09-09-2008
Dhr. C. van Breugel Leven uit het geloof 13-09-2008
Ds. M. Pronk Ben ik bekeerd? 13-09-2008
Ds. A. Huijgen De Heilige Geest en opwekking 13-09-2008
Dr. A.A. Teeuw Gebedsgenezing, ziekenzalving, genezing op het gebed? 13-09-2008
Ds. M.J. Kater Het bevel tot geloof 16-09-2008
Ds. W. van Vlastuin De Orde des Heils - deel 2: Wedergeboorte 18-09-2008
Ds. W. van Vlastuin De Orde des Heils - deel 3: Geloof 18-09-2008
Ds. W. van Vlastuin De Orde des Heils - deel 4: Rechtvaardigmaking 18-09-2008
Ds. W. van Vlastuin De Orde des Heils - deel 5: Heiligmaking 18-09-2008
Ds. W. van Vlastuin De Orde des Heils - deel 6: Volharding der heiligen 18-09-2008
Ds. W. van Vlastuin De Orde des Heils - deel 7: Heerlijkmaking 18-09-2008
Ds. C. Harinck Kerkhistorische lezing - Thomas Boston 20-09-2008
Ds. C. Harinck Avondmaal, ook voor mij? 20-09-2008
Ds. C. Harinck Het aanbod van genade 20-09-2008
Ds. K. Hoefnagel De gebeden en de vragen van het doopformulier 22-09-2008
Ds. K.J. Kaptein Kerkhistorische lezing - Mary Winslow 25-09-2008
Prof. dr. W.H. Velema Babydoop of geloofsdoop? 29-09-2008
Ds. P. den Butter De verzegeling met de Heilige Geest 30-09-2008
Prof. dr. A. Baars Lessen uit de Reformatie 04-10-2008
Ds. J.M.J. Kieviet Lessen uit de Nadere Reformatie 04-10-2008
Ds. J.M.J. Kieviet Onze houding ten opzichte van de Heilige Geest 04-10-2008
Ds. J.M.J. Kieviet Kerkhistorische lezing - Caspar Olevianus 04-10-2008
Ds. A. Kot De Bijbelse betekenis van de wet en de plaats in de prediking 18-10-2008
Ds. M. Goudriaan Heilszekerheid bij de puriteinen 24-10-2008
Ds. M. Pronk Geheiligd in de Waarheid 25-10-2008
Ds. J. Koppelaar De Da Vinci Code en het herlevend heidendom 01-12-2008
Ds. W. van Weelden De wetten van Mozes 23-12-2008
Ds. P. Roos Schepping en/of evolutie 15-01-2009
Ds. J.M.J. Kieviet De Heilige Oorlog 23-02-2009
Ds. J.J. van Eckeveld De verwachting van de wederkomst 28-02-2009
Prof. dr. J. Hoek De toekomstverwachting van de christelijke gemeente 09-03-2009
Prof. dr. A. de Reuver Calvijns betekenis voor vandaag 23-03-2009
Ds. W. Harinck Zending, een blijvende opdracht 03-04-2009
Prof. dr. A. van Nieuw Amerongen Schepping en evolutie 08-06-2009
Prof. dr. A. Baars Kerkhistorische lezing - Johannes Calvijn over de Drie√ęenheid 19-06-2009
Ds. W. Pieters De Wet des Heeren, 'Vloek en Zegen' 11-08-2009
Ds. A. Beens De Wet des Heeren als cipier en pedagoog 20-08-2009
Prof. dr. W. Verboom God en het kwaad (n.a.v. Jesaja 45:7) 04-09-2009
Ds. K. Hoefnagel Bidden 01-10-2009
Ds. J.M.J. Kieviet Wat betekent de doop voor jou? 09-10-2009
Ds. A.C. Uitslag De wedergeboorte 18-12-2009
Ds. J.M.J. Kieviet Twee√ęrlei kinderen van het verbond 16-02-2010
Prof. dr. W.J. Ouweneel Die geleden heeft onder Pontius Pilatus (enz.) 15-03-2010
Ds. H. van den Belt Verheugd in God 26-10-2010
Ds. J.P. Nap Doet dat tot Mijn gedachtenis 22-12-2010
Prof. dr. W.H. Velema De heiliging: werken of ontvangen? 28-12-2010
Ds. H. Polinder De Puriteinen en hun betekenis voor vandaag 26-02-2011
Ds. J. Westerink De Orde des Heils - deel 2: Roeping 10-03-2011
Ds. J.M.J. Kieviet De Orde des Heils - deel 3: Wedergeboorte 10-03-2011
Ds. A. van der Zwan De Orde des Heils - deel 1: De toe√ęigening des heils (inleiding) 11-03-2011
Ds. A.C. Uitslag De Orde des Heils - deel 4: Bekering 28-03-2011
Ds. H. Polinder De Orde des Heils - deel 5: Geloof 28-03-2011
Ds. A.A. Egas De Orde des Heils - deel 6: Rechtvaardiging 28-03-2011
Ds. K. Hoefnagel De Orde des Heils - deel 7: Aanneming tot kinderen 08-04-2011
Ds. K. Visser De Orde des Heils - deel 8: Heiligmaking 08-04-2011
Ds. A. van der Zwan De Orde des Heils - deel 9: Heerlijkmaking 08-04-2011
Dhr. L. Snoek Op zoek naar de gerechtigheid van het Koninkrijk Gods 19-04-2011
Ds. J.J. van Eckeveld Volg Mij - over de navolging van Christus 19-04-2011
Ds. K. Hoefnagel Kerkhistorische lezing - Guido de Brès 27-05-2011
Dhr. L.J. van Valen Kerkhistorische lezing - Stephen Charnock 23-06-2011
Ds. C.G. Vreugdenhil De vruchten van de Geest 21-10-2011
Ds. J.M.J. Kieviet Och dat het eens kwam te gebeuren 21-10-2011