James Durham - Mattheüs 22:4b

"Alle dingen zijn gereed; komt tot de bruiloft."

 

Waartoe roepen wij u, als wij u nodigen tot de bruiloft te komen? Niet slechts tot het Avondmaal; niet alleen tot één van de weldaden van Christus. Niet om u uit de eerste hand in vertrouwen te zeggen dat alles het uwe is. Of dat u, zoals u dat noemt, dadelijk verzekering en overtuiging zult hebben dat het goed is. Hoewel ik van harte wens dat u deze overtuiging op goede gronden mag beleven. Maar wij nodigen u in de eerste plaats en hoofdzakelijk om de Bruidegom te trouwen, en dàn tot de bruiloft te komen.

 

Wij roepen u op om te geloven. In Zijn Naam verklaren wij dat u zalig zult worden, als u zich oprecht tot Hem zult wenden. Wanneer u als het ware de pen wilt opnemen en tekenen dat u van harte gewillig bent Hem aan te nemen, zult u Hem en al Zijn weldaden zeker ontvangen. U die goddeloos bent, neem Hem aan! Niet om in uw goddeloosheid te blijven leven, maar om in Zijn kracht naar heiligheid in heel uw levenswandel te streven. U die op uw eigen gerechtigheid steunt, neem Hem aan. Niet om in de goede gedachte van uw eigen gerechtigheid te blijven leven, maar om die te los te laten en Hem aan te nemen tot uw gerechtigheid. U die blind bent, neem Hem aan! Niet om in uw blindheid te blijven leven, maar om toe te nemen in de genade en in de kennis van Hem.

 

Wat u ook bent of wat u ook scheelt, neem Hem aan. Niet om in het kwade voort te gaan, maar opdat het beter mag worden met u. Dit betekent niet slechts dat wij u tot het Avondmaal nodigen, nee, het is méér. Daarom, of u aan het Heilig Avondmaal komt of niet, wij roepen en nodigen u allen om tot Christus te komen en Hem te trouwen. Als u dat doet, durven wij u in Zijn Naam beloven dat u, hier beginnende Avondmaal met Hem te houden, hiernamaals volkomen gemeenschap met Hem zult hebben in de hemel.

 

Citaat uit ‘Voor u verbroken’, avondmaalsuitgave van Stichting De Tabernakel.
Klik hier om de hele preek te lezen.